کارکنان واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش حداقل

معصومه نساجی
سمت
: مسئول اداره اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
مدیریت اتوماسیون اداری

مدیر سامانه Research

رابط سامانه آمار دانشگاهی
مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل:   nasaji-m@medilam.ac.ir

معصومه کهزادی
سمت: مدیریت پورتال دانشگاه

کارشناس IT مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
مسئول برگزاری کارگاههای آموزشی برای رابطین زیر پورتالهای

مسئول سرور Email

دانشگاه و نظارت بر زیرپورتالهای مربوطه

مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار
ایمیل
:kohzadi-m@medilam.ac.ir

موسی پاشایی

سمتمدیریت شبکه
مسئول سرور آنتی ویروس و FTP و سرور کتابخانه مرکزی

مسئول شبکه وایرلس داخلی
مسئول Off campus 

مسئول سایت مرکزی دانشگاه

خرید و پیش بینی تجهیزات شبکه

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل: pashaee-m@medilam.ac.ir

مهدی شریفی

سمت: مسئول سرور مجلات

کارشناس فنی مجلات علمی دانشگاه

کارشناس وبومتریک دانشگاه

مسئول سرور Eprints

کارشناسIT  دانشکده دندانپزشکی

مسئول زیر پورتال واحد اطلاع رسانی پزشکی

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل:   sharifi-m@medilam.ac.ir

زهرا شامحمدی

سمت کارشناس IT پژوهش

مدیریت سامانه رپژوهشیار 
کارشناس فنی خرید سخت افزار 
مسئول سایت معاونت تحقیقات و فناوری

مدرک و رشته تحصیلیلیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل: shamohammadi-z@medilam.ac.ir

 

 

 

جستجو