طراحی سایت
کارکنان واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش

معصومه نساجی
سمت
: مسئول اداره اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
مدیریت اتوماسیون اداری

مدیر سامانه Research

رابط سامانه آمار دانشگاهی
مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل:   nasaji-m AT medilam DOt ac DOT ir

معصومه کهزادی
سمت: کارشناس پورتال دانشگاه

کارشناس IT مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
کارشناس برگزاری کارگاههای آموزشی برای رابطین زیر پورتالهای

کارشناس سرور Email

دانشگاه و نظارت بر زیرپورتالهای مربوطه

مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار
ایمیل
:kohzadi-m AT medilam DOT ac DOT ir

موسی پاشایی

سمتمدیریت شبکه
کارشناس سرور آنتی ویروس و FTP و سرور کتابخانه مرکزی

کارشناس شبکه وایرلس داخلی
 کارشناس
Off campus 

کارشناس سایت مرکزی دانشگاه

خرید و پیش بینی تجهیزات شبکه

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل: pashaee-m AT medilam DOT ac DOT ir

مهدی شریفی

سمت: کارشناس سرور مجلات

کارشناس فنی مجلات علمی دانشگاه

کارشناس وبومتریک دانشگاه

کارشناس سرور Eprints

کارشناسIT  دانشکده دندانپزشکی

کارشناس زیر پورتال واحد اطلاع رسانی پزشکی

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل:   sharifi-m AT medilam DOT ac DOT ir

زهرا شامحمدی

سمت کارشناس IT پژوهش

مدیریت سامانه رپژوهشیار 
کارشناس فنی خرید سخت افزار 
  کارشناس
سایت معاونت تحقیقات و فناوری

مدرک و رشته تحصیلیلیسانس-مهندسی کامپیوتر نرم افزار

ایمیل: shamohammadi-z AT medilam DOT ac DOT ir

 

 

 

جستجو