کارکنان واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش

معصومه نساجی
سمت
: کارشناس IT  

مدیریت اتوماسیون اداری 

مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل:   nasaji-m AT medilam DOt ac DOT ir

معصومه کهزادی
سمت: کارشناس پورتال دانشگاه

کارشناس برگزاری کارگاههای آموزشی برای رابطین زیر پورتالهای

دانشگاه و نظارت بر زیرپورتالهای مربوطه

مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار
ایمیل
:kohzadi-m AT medilam DOT ac DOT ir

موسی پاشایی

سمت: مسئول اداره فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی

مدیر شبکه دانشگاه
کارشناس سرور آنتی ویروس و FTP و سرور کتابخانه مرکزی

کارشناس شبکه وایرلس داخلی

خرید و پیش بینی تجهیزات شبکه

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل: pashaee-m AT medilam DOT ac DOT ir

مهدی شریفی

سمت: کارشناس IT 

مسئول سرور مجلات دانشگاه

مسئول سرور ایمیل دانشگاه

مسئول سرور  Eprints

کارشناسIT  دانشکده دندانپزشکی

رابط زیر پورتال واحد فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی

مدرک و رشته تحصیلیفوق لیسانس-مهندسی کامپیونر نرم افزار

ایمیل:   sharifi-m AT medilam DOT ac DOT ir

زهرا شامحمدی

سمت کارشناس IT پژوهش

مدیریت سامانه رپژوهشیار 
کارشناس فنی خرید سخت افزار 
  کارشناس
سایت معاونت تحقیقات و فناوری

مدرک و رشته تحصیلیلیسانس-مهندسی کامپیوتر نرم افزار

ایمیل: shamohammadi-z AT medilam DOT ac DOT ir

 

 

 

جستجو