سماء

نام نرم افزار: سما(سامانه مدیریت آموزش)
سال خریداری:84
ناظر طرح: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نگارش: 8.42
تاریخ: 5/1/1390
توضیحات:
• جهت مدیریت اطلاعات آموزشی و دسترسی آنلاین به کلیه سوابق تحصیلی دانشجویان
• صدور انواع گواهینامه های مورد نیاز در طول تحصیل دانشجویان شامل گواهی اشتغال به تحصیل،ریزنمرات،تایید یه انتخاب واحد...
• امکان انتخاب واحد اینترنی جهت سهولت دانشجویان
• اعلام فراغت تحصیل دانشجویان از طریق ارتباط مستقیم نرم افزار سما با پرتال دانش آموختگان وزارت
• امکان انجام کلیه خدمات آموزشی
سایت معاونت آموزشی
تجهیزات: 20 دستگاه رایانه
 امکان دسترسی به اینترنت بی سیم
 پروژکتورو پرده نمایش
 اسمارت برد(برد الکترونیکی)
موارداستفاده:
• جهت برگزاری کارگاههای آموزشی
• جهت برگزاری کلیه کلاس های آموزشی نیازمند به استفاده از رایانه
• برگزاری کارگاههای ارتقاء علمی اعضاء هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان

جستجو