معرفی وفعالیتها

معرفی اداره تغذیه  :


اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجوئی است که مسئولیت سازماندهی و اداره غذا خوری های دانشجوئی و همچنین امور تهیه و توزیع غذای سالم و بهداشتی برای دانشجویان دانشگاه را بر عهده دارد  .
این اداره شامل دو سلف سرویس ویژه خواهران و برادارن و یک آشپز خانه می باشد . که به طور میانیگن روزانه 950 پرس غذا جهت وعده های نهار و شام دانشجویان پخت می گردد . همچنین صبحانه به صورت روزانه به دانشجویان تحویل داده می شود  .

 

فعالیت ها :


1- تهیه برنامه غذایی هفتگی ، ماهانه
2- آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف سرویس ها 
3- انجام نظر سنجی به صورت روزانه از دانشجویان در مورد غذاهای توزیع شده از طریق چک لیست های ارائه شده به رابطین تغذیه در خوابگاهها .
4- نظارت و کنترل مواد اولیه غذایی ، نحوه نگهداری آنها در انبارها و سرد خانه ها
5- رسیدگی به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویسها ، اشپز خانه ها و کارگران سلف سرویس
6- بازدید روزانه د رمراحل تهیه مواد اولیه غذایی ، آماده سازی ، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی کیفی و کمی غذا 
7- نظارت بر عملکرد پیمانکار طرف قرار داد

برای ورود به این سامانه بر روی این لینک کلیک کنید:

اتوماسیون تغذیه

جستجو