اتوماسیون اداری

نام نرم افزار: اتوماسيون اداري
نام شركت: شركت مهندسي آينده سازان كهكشان نرم افزار (آي كَن)
تاريخ شروع به كار: 1388
ورژن: 6.2.2.0
تاریخ آخرين آپديت: 1/7/1389
حداكثر تعداد كاربران فعال    :210 كاربر
حداكثر تعداد كاربران همزمان : 210 كاربر
توضیحات:
جهت مديريت كليه ‌اسناد سازماني(فرم‌ها، پرونده‌ها، فايل‌ها و...) با استفاده از نرم‌افزار اتوماسيون اداري تحت وب و موتور توليد فرم‌هاي الكترونيكي تحت وب و همچنين قابليت مستندسازي فرآيندها و هوشمند نمودن سيستم به همراه يكپارچه سازي نرم‌افزارهاي سازماني با استفاده از موتور گردش كار(Workflow) ، و موتور گزارش ساز را داراست.
سيستم مکاتبات اداري  به منظور مکانيزه نمودن مکاتبات در واحدهاي مختلف دانشگاه راه اندازي شده است. اين سيستم مراحل مختلف گردش نامه از جمله نامه هاي ارسالي و دريافتي و کار با کارتابل هاي مختلف را انجام مي دهد. هدف از پياده سازي اين سيستم ، يکپارچه سازي علميات گردش نامه در دانشگاه ، حذف کاغذ ،امکان کنترل گردش نامه و بررسي موقعيت نامه در هر زمان،امکان پيگيري نامه هاي ارجاع داده شده و يافتن نقاط گلوگاه گردش نامه که موجب توقف احتمالي نامه شده است ،بايگاني الکترونيکي ، بهره گيري از امضاء ديجيتالي ،از فوايد کارتابل الکترونيکي مي باشد.

 

 

جستجو