فرآیند درخواست پست الکترونیک دانشگاه حداقل

فرایند دریافت پست الکترونیک

  1. دریافت فرم درخواست پست الکترونیک (PDF یا DOC )
  2. تحویل به کارشناس مربوطه در واحد It یا ارسال فرم به آدرس ایمیل postmaster@medilam.ac.ir
  3. ایجاد ایمیل برای درخواست کننده  طبق ضوابط
  4. ارسال نام کاربری و پسورد و اطلاعات لازم به ایمیل کاربر(ایمیل دیگر از کاربر - وارد شده در فرم)

دانلود فایل راهنمای استفاده از پست الکترونیک دانشگاه

جستجو