طراحی سایت
خدمات الکترونیک

 

 
 
 
 
 

 

اخبار واحد
اخبار واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

(آرشیو نویسنده msh)

20
چکیده: در این جلسه که در تاریخ 15/7/92ساعت 9 برگزار گردید. کلیه ی پرسنل اداره اطلاع رسانی پزشکی و شبکه ی پژوهش به ارائه گزارش کاری خود پرداختند. و معاون محترم تحقیقات رهنمودهای لازم را برای پیشبرد کارها ارائه نمودند.
20
چکیده: چهارمین جلسه معاونت تحقیقات و فناوری با واحد IT در سال 92 روز دو شنبه ساعت 10مورخ 4/6/92 در واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش برگزار گردید و کارها و امور محوله این واحد مورد بررسی قرار گرفت.
20
چکیده: مجله ی ایرانی پرستاری سالمندان دانشکده ی پرستاری با آدرس http://ijgn.medilam.ac.ir راه اندازی شد
20
چکیده: سومین جلسه معاونت تحقیقات و فناوری با واحد IT در سال 92 روز دو شنبه ساعت 9 مورخ 31/4/92 در واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش برگزار گردید و کارها و امور محوله این واحد مورد بررسی قرار گرفت.
06
برگزاری دومین جلسه هم اندیشی رابطین پورتال
چکیده: این جلسه در تاریخ 4/2/1392 در سالن مرکز توسعه آموزش پزشکی برگزار شد و در این جلسه ... ادامه »
17
اولین جلسه واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش
چکیده: اولین جلسه واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش با  معاون تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه 16/2/92 ساعت 9 در واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش برگزار گردید. در این جلسه امور محوله پیگیری گردید و  روال کار با شرکتها بررسی گردید .   فایل خبر
صفحه 5 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  بعدی   انتها   
جستجو